Ističući značaj odgoja za zdravlje, u saradnji sa Udruženjem “Zdravi portal”  u srijedu 12.12.2018.godine organizovano je predavanje: “Važnost i tehnike samopregleda dojki”. Predavanju su prisustvovale učenice odjeljenja IV razreda, profesorice i uposlenice naše škole, a koordinator predavanja je bila pedagog škole, Hamidović Sanela, prof. Hvala našim gostima iz udruženja, koji su sa nama podjelili svoje snažne priče, ukazali na značaj preventivnih pregleda, naučili nas tehnikama samopregleda i pozvali na dalju saradnju koju ćemo sa zadovoljstvom nastaviti. Ponosni smo na ovakve edukacijske programe u najboljem zdravstvenom interesu naših učenica i uposlenica škole.