U subotu, 27. 10 2018.g predstavnici Vijeća učenika naše škole su prisustvovali “Mini školi neformalnog obrazovanja i profesionalne orijentacije”  u organizaciji Fondacije Izvor nade. To je prva faza edukacije naših učenika, te im preostaju još tri faze, kako bi bili educirani da stečena znanja i vještine putem vršnjačke edukacije, prezentiraju na časovima odjeljenskih zajednica. Za učenike je ovo bilo lijepo i korisno iskustvo, te su se družili sa učenicima Četvrte gimnazije Ilidža, koji takodjer učestvuju u pomenutoj edukaciji.