Kabineti naše škole su postali bogatiji za deset računara. Na inicijativu
profesora Ibišević Dževada, Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju,
Univerziteta u Travniku donirao je računare koji će u mnogome koristiti našim
učenicima za izvođenje praktične nastave.