U okviru Godišnjeg programa profesionalne orjentacije i informiranja učenika, dana 26.02.2018.godine,  ugostili smo predstavnika Fakulteta za upravu, pridružene članice Univerziteta u Sarajevu, gospodina Tahirović  Emira. On je našim maturantima predstavio rad fakulteta, kako bi bili što bolje informisani prilikom odabira studija.Prezentaciji rada fakulteta je prisustvovalo oko 40 maturanata naše škole, a koordinator profesionalne orjentacije bio je pedagog škole, Hamidović Sanela, prof.  U narednom periodu, planirane su posjete predstavnika i drugih fakulteta Univerziteta u Sarajevu.