Obilježili smo Međunarodni dan prevencije vršnjačkog nasilja- 28.02.2018.godine. Sa ciljem podizanja svijesti o ovoj značajnoj pojavi i prevenciji iste, pedagog škole Hamidović Sanela, prof. je prisustvovala konferenciji na temu: “Posljedice nasilja: cyber nasilja među mladima i kako ih spriječiti.” Konferencija je održana u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Grbavica.