U ponedjeljak 12.02.2018. godine i utorak dana 13.2.2018. razredi
III2, III4, IV 2 i IV 5 bili su u posjeti Umjetničkoj galeriji u Sarajevu, sa
profesorima Makaš Emilom, Lagumdžija Suljom i Hadžić Sabrijom.
Učenici i profesori su uz pratnju kustosa prošli kroz galeriju. Vidjeli
smo fotografije slikara Hoze, kao i fotografije ostalih slikara iz cijele
Evrope. Sve slike su rađene različitim tehnikama štampanja. Učenici
su posebnu pažnju usmjerili na slike rađene tehnikom sitoštampe i
jetkanja, Kustosi u galeriji imali su odgovor na sva naša pitanja. Na
kraju su se uposlenici galerije zahvalili na posjeti i interesovanju
učenika za izložbe.