Nasilje je danas sve više prisutnije i sve više je svako od nas izložen nekom obliku nasilja. Vršnjaci ne poznaju dovoljno neke zakone i općenito oblike nasilja.
Dana, 26.02.2018. god. su učenici naše škole, III-1 razred, smjer Web dizajn sa razrednicom Kadom Hasanspahić prisustvovali predavanju u Spajalici gdje su volonteri/ke “Instituta za razvoj mladih KULT” ugostili razred i Natašu Mujkanović, uposlenicu Sigurne kuće u Sarajevu povodom obilježavanja Narandžastog dana tj. dana koji se obilježava svakog 25. u mjesecu, a tiče se nasilja.
Gospođa Nataša je izložila sve što je moglo zanimati naše učenike oko teme tj. nasilja u porodici, vezama, društvu i sl. Učenici su imali priliku da razgovaraju, pitaju što nije bilo jasno te tako steknu mnogo informacija i steknu neka nova saznanja odnosno informacije kome i kad se mogu obratiti za nasilje. Nakon Nataše volonteri/ke su održali prezentaciju učenicima/cama na temu Nasilje nad ženama i djevojčicama povodom Narandžastog dana.
U toku prezentacije, učenici/ce su pričali na ovu temu sa predavačima, te se podijelili u tri grupe gdje su radili na tri slučaja koja se tiču nasilja nad ženama i djevojčicama. Bilo je jako zanimljivo čuti mišljenja mladih ljudi i isto tako osvijestiti ih o stvarima na ovu temu.