Raspored polaganja maturskih ispita u školskoj 2018./2019. – junski rok.

Srijeda 5.6.2019. godine
PREDMETMENTORVRIJEMEUČIONICA
Tehnologija sa praktičnom nastavom – web dizajnČolović-Rosić Jasna14:105
Tehnologija sa praktičnom nastavom – web dizajn Jamaković Nermin14:109
Praktična nastava – pripremaLagumdžija Suljo14:106
Grafički dizajnKačunović Samir14:101
Grafički dizajn Turkić Branka15:001
Web dizajnŠemić Sanida15:009
Grafički dizajnFazlić Haris16:001
Četvrtak 6.6.2019. godine
PREDMETMENTORVRIJEMEUČIONICA
Uređaji za snimanje i obradu slikeIbišević Dževad14:10F1
Praktična nastava – fotograf za medijeIbišević Dževad14:10F1
Tehnologija zanimanjaIbišević Dževad14:10F1
Praktična nastava – doradaHadžić Sabrija14:107
Praktična nastava – štampaŠišić Samir14:107
Grafička tehnologija – štampaStrujić Kenan14:107
Vizuelne komunikacijeTurkić Branka14:101
Medijske tehnologijeTurkić Branka14:101
Praktična nastava – pripremaMakaš Emil15:006
Grafička tehnologija – pripremaMakaš Emil15:006
Medijske tehnologijeČolović-Rosić Jasna15:005
Ponedjeljak 10.6.2019. godine U 15:00
Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost – pismeni ispit
RAZREDUČIONICA
IV 1B1
IV 2A2
IV 3A3
IV 4A4