Dana 17.10.2019.god. naše učenice Berina Kalić i Šejla Beširević propratile su kamerama jedan od važnijih događaja u Sarajevu. Atletski kup za srednje i osnovne škole Kantona Sarajevo jedan je od najmasovnijih školiskih sportskih takmičenja u Sarajevu. Ove godine isti se održava po prvi put na atletskoj stazi na Koševu.

Atletika je bazični sport koji je uvijek bio i koji će uvijek biti jedan od najkorisnijih sportova za razvoj  osnovnih kinezioloških kretnji kod djece i omladine. Svjesni ove činjenice i važnosti zastupljenosti atletike među učenicima i učenicama osnovnih i srednjih škola, Ministarstvio kulture i sporta Kantona Sarajevo finansira ovaj projekat.

 FOTO SEKCIJA