21.10.2019. godine našu školu je posjetio Branko Vekić, profesor na Internacionalnom Univerzitetu u Sarajevu i održao predavanje IV-3 razredu na času odjeljenske zajednice o važnosti grafičkog dizajna u svakodnevnom životu. Profesor Vekić je učenicima govorio o prednostima i manama bavljenja grafičkim dizajnom. Uveo ih je u tematiku i suštinu dizajna općenito, te objasnio proces dizajniranja i važnosti svake komponente. Govorio je o svojim iskustvima i važnosti komuniciranja i tako na svom ličnom primjeru objasnio posao grafičkog dizajnera.