Realizovali smo i prvu individualnu aktivnost  u okviru društveno korisnog učenja. Pod mentorstvom pedagoga škole Hamidović Sanele, prof. učenice prvog tri razreda Vatić Lamija, Bojčić Selma i Džanović Berina su posjetile Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju i volontirale u radu sa njihovim dragim korisnicima. Srdačno se zahvaljujemo uposlenicima Centra na ukazanoj prilici i mogućnosti da naše učenice budu društveno odgovorne pomažući drugima.