Kao jedan od strateških ciljeva Gender akcionog plana Općine Ilidža je “Povećati uključenost građana/ki u suzbijanju i sprečavanju rodno motivisanog nasilja“. Realizacija ovog strateškog cilja sastoji se od više aktivnosti, a jedna od njih je medijska kampanja u trajanju do šest mjeseci kojom se predviđa i obavljanje intervjua sa svim institucijama uključenim u provedbu ovog strateškog cilja. Uzimajući u obzir značaj doprinosa koji mogu dati obrazovne institucije u jačanju svijesti o neprihvatljivosti rodnozasnovanog nasilja, intervjuisane su sve osnovne i srednje škole na području općine Ilidža, kako bismo zajednički sagledali na čemu je potrebno raditi u budućem periodu. Intervju je obavljen sa pedagogicom Srednje tehničke škole grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije Ilidža, Sanelom Hamidović koja svakodnevno radi sa učenicima i dobro poznaje probleme s kojima se suočavaju, pa i u pogledu rodnozasnovanog nasilja i nasilja u porodici. Doprinos intervjuu dao je svojim  odgovorima i direktor ove škole, Salko Huskić.

Intervju možete pročitati na sljadećem link-u: http://www.opcinailidza.ba/news/default/hamidovic-svim-zrtvama-nasilja-treba-pruziti-odgovarajucu-podrsku