Profesor Čamić Ćengić je zajedno sa učenicima II 1 odjeljenja pripremio veoma interesantan čas odjeljenske zajednice na temu: “Komunikacija nekad i sad”. Odlično odabranim slikama potaknuta je zdrava diskusija o vrijednostima komunukacije nekada i sada, te načinima adekvatnog komuniciranja. Času odjeljenske zajednice su prisustvovali pedagog škole i prof. Šišić Samir.