Govoreći o poštovanju, ljubavi, empatiji, toleranciji suzbijamo nasilje. Petnaest učenika naše škole uzeli su aktivno učešće u radionici o prevenciji nasilja sa posebnim osvrtom na rodnozasnovano nasilje. Organizator radionica je bila Općina Ilidža. Učenici su davali svoje prijedloge kako se lijepim može pobijediti ono što nije lijepo. U srijedu, 27.11. u prostorijama Četvrte gimnazije Ilidža, podršku u radu su im pružili direktor naše škole, pedagog škole, predsjednica Vijeća roditelja, gospođa Čolić Aida i predsjednica Vijeća učenika Hasanbegović Nejira.