Učenici I2, I3 i I4 odjeljenja sa nastavnicima Strujić Kenanom i Ćamil Čengićom posjetili su štampariju “Grafomerc” na Ilidži.