U okviru sekcije društveno korisnog učenja u prvom razredu naše škole, 20.12.2019.god. upriličeno je predavanje na temu multipla skleroza. Cilj je bio upoznati učenike ovoga uzrasta da ova bolest ne bira, kako se nositi sa bolešću. Učenici su naučili da je to autoimuna bolest koja napada nervni sistem. Potresno je bilo gledati koliko se na ovom uzrastu primjećuje emotivna zrelost kao i empatija prema nemoćnim i bolesnim.

Jedno potresno svjedočenje o ovoj teškoj bolesti dale su nam, kroz vlastite primjere gospođe Emina Fejzović-Spahić i Samra Ferić-Buzoku. Došli smo do zaključka da se ne može ništa uraditi bez sluha dobrih ljudi, bez prijatelja i porodice. Cijenimo i čuvajmo zdravlje dok ga imamo. Život imamo samo jedan i treba ga proživjeti na najbolji mogući način. Koordinator ovog projekta je profesorica Kada Hasanspahić.