Obavještavaju se učenici da će se podjela uvjerenja o uspjehu učenika u učenju i vladanju realizovati u četvrtak 16. januara 2019. godine u sljedećim terminima:

I 1 – učionica B1

9:15 sati

I 2 – učionica B2

9:15 sati

I 3 – učionica A4

9:15 sati

I 4 – učionica A2

9:15 sati

II 1 – učionica B1

10:00 sati

II 2 – učionica B2

10:00 sati

II 3 – učionica A4

10:00 sati

II 4 – učionica A2

10:00 sati

III 1 – učionica B1

10:45 sati

III 2 – učionica B2

10:45 sati

III 3 – učionica A4

10:45 sati

III 4 – učionica A2

10:45 sati

IV 1 – učionica B1

IV 2 – učionica B2

IV 3 – učionica A4

IV 4 – učionica A2

11:30 sati

11:30 sati

11:30 sati

11:30 sati