Sa ciljem sticanja dodatnih znanja i vještina u oblasti iskustvenog odnosno drustveno korisnog učenja, koordinator naše škole, Sanela Hamidović prof, te supervizori Hasanspahić Kada, prof. i Šemić Sanida, prof. su prisustvovale edukaciji u Trećoj gimnaziji. Osnaženi novim znanjima i umijećima, sa večom motivacijom pripremamo realizaciju ovog važnog programa za drugo polugodište.