U  Historijskom muzeju  01.02.2020. godine održana je izložba umjetničkih radova učenika srednjih škola “Libertas”. Radovi naših učenika Aida Buljkić, Nina Komnenić, Mirna Petković i Roberto Čolić su također objavljeni. Izložba “Libertas” je projekat Asocijacije srednjoškolaca u BiH sa učenicima srednjih škola.

Foto sekcija