Dana 10.03.2020. godine učenici III3 i IV3 razreda grafičko komercijalno područje, u pratnji profesorice Saleme Mašić, posjetili su štampariju OKO Sarajevo.

Grafičko komercijalno područje po Nastavnom planu i programu izučava sve faze grafičke proizvodnje, ali bazirajući se na ekonomski dio poslovanja. S obzirom na to cilj posjete je da se učenici upoznaju sa komercijalnim dijelom poslovanja grafičkog preduzeća.

Učenike je primio Direktor proizvodnje gospodin Mevludin Hamzić dipl. ing. maš. sa kojim smo se kratko upoznali. Upoznali smo se sa svim fazama grafičke proizvodnje novina i kako se formira cijena novina. Učenici su dobili informacije koji sve troškovi utiču na formiranje cijene novina. Gospodin Hamzić našim učenicima je objasnio proceduru dostavljanja novina na tržište i koja područja imaju prioritet u redosljedu dostave. Također, objasnio nam je kako je bitno uvijek imati moguću alternativu ukoliko dođe do zastoja na nekoj od mašina.

Radi se o jednoj od navećih štamparija u Bosni i Hercegovini koja u svom pogonu ima najsavremenije mašine koje imaju tiraž oko 35 000 komada na sat.

Na kraju posjete smo se zahvalili na gostoprimstvu i vremenu koje su izdvojili za naše učenike.