U  prostorijama Srednje tehničke škole grafičkih tehnologija, dizajna i multimedija Ilidža, 20.2.2020.god. održana je treća sjednica Odbora Asocijacije grafičke i papirne industrije Vanjskotrgovinske komore  Bosne i Hercegovine.

Na sastanku je istaknuto da Srednja grafička škola treba sa kompanijama da usaglasi koji oblik organizacije nastave najviše  odgovara privredi, kako bi se upisivali učenici na one smjerove koji kompanijama najviše trebaju. Predstavnici Fakulteta i Srednje grafičke škole iskazali su želju da svoje nastavne planove i programe usklade sa potrebama privrede i da se u sistem obrazovanja što više uvodi praktična nastava kako bi budući kadrovi bili više osposobljeni za rad u štamparijama. Prijedlozi nastavnih planova i programa, kako je kazano na sastanku, bit će upućeni kompanijama, kako bi dali svoje konkretne primjedbe i sugestije.

Takođe, istaknuto je da kroz institucije sistema treba urediti odnos između praktične nastave i privrede. Upisna politika svake škole, kako je ocijenjeno, je reklama i potrebno je više promovirati prednost upisa u Srednju grafičku školu.

Sastanak je bio veoma koristan jer je pokazao da postoji spremnost obrazovnih institucija, Asocijacije grafičke i papirne industrije i kompanija za većom saradnjom, u cilju unapređenja kadrovske strukture i poslovanja u štamparijama.