Dragi učenici, u nastojanju da vam cijeli odgojno-obrazovni proces i trenutnu situaciju olakšamo koliko smo god u mogućnosti, uvažili smo i preporuku Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i skratili nastavne časove na po 30 minuta. Uviđajući da ste pod naporom i pritiskom nekretanja, želimo da vam pomognemo tako što sada imate više vremena da istražujete zajedno sa vašim profesorima koji vam u mnogome pomažu i stoje na raspolaganju. Želim vam svima da ste nam živi i zdravi zajedno sa vašim porodicama i da ovo stanje što brže prođe. Lijep pozdrav.

Direktor škole
Dr. sci. SALKO HUSKIĆ