Naša snaga je u zajedništvu. Pedagog škole je zajedno učenicima i učenicima realizovala aktivnost “Ostavi poruku”. Svi smo pozvani da ostavimo lijepe poruke našim drugovima i drugaricama koje dugo nismo vidjeli. Osjećali smo se kao da smo svi zajedno na jednom mjestu i ove poruke su nas još više zbližile.