Podjela diploma i svjedočanstava za maturante je u srijedu 17.6.2020.godine prema sljedećem rasporedu:

IV 1učionica br. 28:30 sati
IV 2učionica br. 39:30 sati
IV 3učionica br. 210:30 sati
IV 4učionica br. 311:30 sati