Konkurs za upis u prvi razred srednjih škola u školskoj 2020./2021. godini traje od 15. juna do 22. juna 2020. godine. Kompletna odluka o kriterijima za prijem učenika i obaviještenje o načinu prijema dokumentacije za primljene učenike nalaze se u prilogu.