Sekcija / Klub Voditelj
Društveno korisni rad Hamidović Sanela, Šemić Sanida, Hasanspahić Kada, Ramadanović Arnela
Web dizajneri Čengić Arijana
Grafičari Makaš Emil
Matematičari Isović Sabina
Šahovska sekcija Hadžić Sabrija
Dizajneri Turkić Branka
Šahovska sekcija Hadžić Sabrija

Emira Bogunića Čarlija 2
71210 Ilidža, Sarajevo

Tel.: +387 (0) 33/764-225
Fax.: +387 (0) 33/764-226

E-Mail: sgts@sgts.edu.ba