MULTIMEDIJALNO PODRUČJE

multimedijaUčenici se na ovom smjeru osposobljavaju za rad sa različitim vrstama medija kroz kreiranje i obradu materijala pomoću odgovarajućih programskih alata. Teme, materijali i proizvodi na koje se fokusiramo u nastavi su: web stranice, aplikacije i portali, fotografija, video, zvučni zapisi, plakati i posteri, multimedijalne DVD prezentacije i vektorske animacije.

Tokom izvođenja nastave akcenat je na savladavanju praktičnih vještina i dobijanju završnog proizvoda. Nastavni plan i program je koncipiran tako da razvija naviku stalnog učenja, podstiče radoznalost i kreativnost. Podrazumjeva se svakodnevna upotrebu internetskih i komunikacijskih tehnologija za komunikaciju i učenje iz različitih izvora znanja. Učenici na smjeru Multimedija postaju grafički univerzalci, sposobni da se brzo prilagode radu u grafičkoj industriji, web orjentisanom IT sektoru i medijima.

WEB DIZAJN

web dizajnWeb dizajn je zanimanje koje je danas, slobodno možemo reći, jedno od najtraženijih. Ne postoji kompanija danas koja ne posjeduje web stranicu. Na ovom smjeru u našoj školi učenici stiču osnovna znanja o HTML-u, PHP-u kao i o Dreamweaver-u, Flash-u, Photoshop-u, Web Expression-u i drugim programima i programskim jezicima potrebnim za kvalitetno kreiranje jedne web stranice.

Učenici na ovom smjeru ispoljavaju svoje ideje i zatim ih realizuju kroz web stranice. Praktična nastava na ovom smjeru učenicima pruža enormne mogućnosti i otkriva im jedinstven svijet web dizajniranja.

GRAFIČKO-KOMERCIJALNO PODRUČJE

Grakomercijalafičko komercijalno područje osposobljava učenika da budu jedna vrsta ekonomiste. Ovo područje se zasniva na sticanju znanja grafičkih operacija na osnovu kojih po fazama rada, komercijalista određuje cijenu grafičkih proizvoda. Komercijalista treba poznavati sve materijale koji se tiču grafičkog proizvoda.

Dobar komercijalista treba da se pridržava tačnosti, preciznosti, treba da poštuje rok isporuke, da poznaje cijene na tržištu i, najvažnije, treba da izračunava cjelokupne ponude za grafički proizovod. Kao i na ostalim smjerovima učenici imaju praktičnu nastavu gdje mogu saznati šta ih može čekati u budućnosti nakon završetka srednje škole i obavljanja posla za koji su se školovali.

FOTOGRAF ZA MEDIJE

fotografiFotograf za medije je zanimanje koje mnoge učenike privlači. Na ovom smjeru učenici stiču znanja o nastanku prve fotografije, prvih fotoaparata, izradi negativ materijala, svim vrstama i načinima obrade i snimanja i savladavaju osnove kinematografije i videa.

Učenici prolaze kroz sve faze od nastanka fotografije do današnje digitalne forme i programa za obradu slika, što je jako interesantno. Ovdje je izuzetno bitna praktična nastava gdje učenici mnoštvo ideja i kreacija koje imaju sprovode u jednu fotografiju.

GRAFIČKA PRIPREMA

pripremaGrafički tehničar pripreme je osoba koja je neophodna za realizaciju grafičkog proizvoda. Grafička priprema je, zapravo, prva faza cjelokupnog procesa izrade nekog grafičkog proizvoda.

Učenici na ovom smjeru stiču znanja o oblikovanju grafičkih informacija i pripremi samog grafičkog proizvoda te se upoznaju sa tehnikama za obradu informacija koje su namijenjene za štampu. Sav ovaj proces sada se vrši digitalno, odnosno na računarima. Na praktičnoj nastavi učenici imaju mogućnosti da ispolje veći dijapazon svojih ideja.

ŠTAMPA

štampaGrafički tehničar štampe je jedno od zanimanja koje je u današnjici jako traženo. Na ovom smjeru učenici stiču znanja, ali što je još važnije, i praksu u grafičkoj proizvodnji od strane stručnih osoba. Razvijaju sposobnosti za izradu konkretnih zadataka na štamparskim mašinama, zatim se usavršavaju estetski, što će se odraziti na njihovim kreacijama i proizvodima.

Učenici se edukuju da budu tehnički pismeni, da usavrše tehničko komuniciranje, što je jako važno za ovu profesiju, i da pravilno koriste mašine na sve četiri tehnike štampe. Također imaju priliku raditi praktično na mjestu gdje ih se rasporedi što im dodatno omogućava više saznanja o samom zanimanju.

DORADA

doradaGrafički tehničar dorade je jedno jako kreativno zanimanje koje učenicima pruža mogućnost da ispolje svoje ideje. Ovaj smjer se bazira na učešću u grafičkoj proizvodnji pri finaliziranju grafičkog proizvoda.

Učenici stiču znanja o grafičkoj tehnologiji, izradi grafičke ambalaže, uključujući sve materijale i tehničke procese koji su potrebni, i izrađuju razne vrste uveza knjiga i drugih proizvoda. Na svim smjerovima u našoj školi učenici imaju praktičnu nastavu pa tako i na ovom i to učenicima dodatno pomaže u realizaciji njihovih ideja.

Emira Bogunića Čarlija 2
71210 Ilidža, Sarajevo

Tel.: +387 (0) 33/764-225
Fax.: +387 (0) 33/764-226

E-Mail: sgts@sgts.edu.ba