UPRAVA ŠKOLE
DIREKTOR ŠKOLE POMOĆNIK DIREKTORA PEDAGOG
Huskić Salko Fulin Edin Hamidović Sanela
PROFESORI
PREZIME I IME PREDMETI RAZREDNIK
Agić Sabina Bosanski jezik i kjniževnost, hrvatski jezik i književnost, srpski jezik i književnost  
Alijagić Azra Elektrotehnika sa automatikom IV 1
Čengić Arijana Stručno teoretska nastava  
Čengić Ćamil Praktična nastava II 1
Čengić Ismeta Hemija II 3
Čolović Denis Stručno teoretska nastava  
Čolović-Rosić Jasna Stručno teoretska nastava i matematika III 4
Čupović Aida Bosanski jezik i kjniževnost, hrvatski jezik i književnost, srpski jezik i književnost III 1
Delić Jasminka Informatika  
Dupovac Kemal Informatika  
Durgut Fuad Tjelesni i zdravstveni odgoj III 3
Fazlić Haris Grafički dizajn  
Fazlić Vahida Historija i kultura religija II 4
Hadžić Sabrija Praktična nastava  
Hasanspahić Kada Bosanski jezik i kjniževnost, hrvatski jezik i književnost, srpski jezik i književnost  
Ibišević Dževad Praktična nastava  
Ibrahimović Nermin Stručno teoretska nastava  
Isović Đenana Fizika
Isović Sabina Matematika  
Jamaković Nermin Stručno teoretska nastava I 3
Kačunović Samir Grafički dizajn IV 4
Keško Nasiha Engleski jezik  
Kutlovac Elvira Engleski jezik I 4
Lagumdžija Suljo Praktična nastava IV 2
Ljucević Elmedina Sociologija i građansko obrazovanje/demokratija i ljudska prava  
Makaš Emil Praktična nastava III 2
Mašić Salema Stručno teoretska nastava  
Mejrić Diana Njemački jezik  
Memić Belma Praktična nastava  
Omanović Amer Stručno teoretska nastava IV 3
Ramadanović Arnela Biologija  
Strujić Kenan Praktična nastava  
Suljagić Vahida Praktična nastava  
Šatara Šefko Praktična nastava  
Šemić Sanida Matematika I 2
Tarahija Anesa  Vjeronauka I 1
Topćić Muhidin Tjelesni i zdravstveni odgoj  
Turkić Branka  Grafički dizajn  
Zahiragić Zajko  Praktična nastava II 2
Zejnilagić Lejla Muzička kultura  
ADMINISTRATIVNO OSOBLJE
PREZIME I IME POSLOVE KOJE OBAVLJA
Đapo Aida Sekretar
Cacan Izeta Samostalni referent za plan i analizu
Avdić Šućrija Bibliotekar
Lagumdžija Almedina Blagajnik
Memić Belma Koordinator praktične nastave
Đukić Senada Administrativni radnik
TEHNIČKO OSOBLJE
PREZIME I IME POSLOVE KOJE OBAVLJA
Panjeta Edin Domar
Beganović Rifa Portir
Konak Nermin Portir
Panjeta Derva Rad na održavanju čistoće
Pandžić Nizama Rad na održavanju čistoće
Zorlak Izeta Rad na održavanju čistoće
Mulaomerović Mejra Rad na održavanju čistoće
Pamuk Irma Rad na održavanju čistoće

Emira Bogunića Čarlija 2
71210 Ilidža, Sarajevo

Tel.: +387 (0) 33/764-225
Fax.: +387 (0) 33/764-226

E-Mail: sgts@sgts.edu.ba