PRAVILA ŠKOLE

PRAVILNIK O KUĆNOM REDU

PRAVILNIK O SUKOBU INTERESA

PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

Emira Bogunića Čarlija 2
71210 Ilidža, Sarajevo

Tel.: +387 (0) 33/764-225
Fax.: +387 (0) 33/764-226

E-Mail: sgts@sgts.edu.ba