You are currently viewing ADOLESCENTI I MENTALNO ZDRAVLJE

ADOLESCENTI I MENTALNO ZDRAVLJE

U organizaciji razrednika II 3 odjeljenja, profesora Sulje Lagumdžija i pedagoga škole Sanele Hamidović, na času odjeljenske zajednice ugostili smo gošću-predavača, diplomiranu psihologinju Hadžić Mirelu iz Centra za mentalno zdravlje, Doma zdravlja Ilidža, sa kojom godinama uspješno sarađujemo u najboljem interesu naših učenika. Sa ciljem očuvanja mentalnog zdravlja, psihologinja je kroz interaktivno predavanje govorila o načinima kako se zaštiti, odnosno sačuvati i unaprijediti svoje mentalno zdravlje. Edukaciji su prisustvovali i članovi Vijeća učenika.