You are currently viewing AMERIČKI KLUB IZLAŽE DODATNE RADOVE NA ŠKOLSKIM ZIDOVIMA.

AMERIČKI KLUB IZLAŽE DODATNE RADOVE NA ŠKOLSKIM ZIDOVIMA.

Slavljenje učeničkih postignuća: Američki klub izlaže dodatne radove na školskim zidovima. Američki klub se ponosi prepoznavanjem izvanrednih napora naših učenika izvan učionice. Kao dokaz njihove posvećenosti i kreativnosti, s oduševljenjem najavljujemo da smo ukrasili školske zidove izvanrednim dodatnim radovima koje su stvorili naši talentirani učenici.

Izlažući ove izvanredne radove, cilj nam je inspirirati i motivirati sve učenike da teže najboljem i slijede svoje interese izvan kurikuluma. Potičemo sve u školskoj zajednici da se na trenutak zaustave i dive izvanrednim postignućima naših kolega te slave njihov doprinos našem akademskom okruženju.

Za Američki klub: Sarić Lejla III3, Jovanović Rudi III3, Pojata Elma III3, Imamović Fatima II1, Karić Harun II1, Djono Emina III1, Suljić Daris II4

Add Your Heading Text HereCelebrating Student Achievement: American Club Showcases Extra Credit Work on School Walls The American Club takes pride in recognizing the outstanding efforts of our students beyond the classroom. As a testament to their dedication and creativity, we are delighted to announce that we have adorned the school walls with exceptional extra credit work produced by our talented students.

By displaying this exceptional work, we aim to inspire and motivate all students to strive for their best and pursue their interests beyond the curriculum. We encourage everyone in the school community to take a moment to admire the remarkable achievements of our peers and celebrate their contributions to our academic environment.

For the American Club: Sarić Lejla III3, Jovanović Rudi III3, Pojata Elma III3, Imamović Fatima II1, Karić Harun II1, Djono Emina III1, Suljić Daris II4