You are currently viewing BALKANSKI KVADRAT KREDOM

BALKANSKI KVADRAT KREDOM

We are excited to share that the American Club and the Club of Young Democrats recently had the privilege of attending the thought-provoking play "Balkanski Kvadrat Kredom" at Kino Igman on December 8, 2023. This satirical play delves into the challenges faced by the youth of Bosnia and Herzegovina. "Balkanski Kvadrat Kredom" serves as a mirror reflecting the struggles and triumphs of young individuals, providing a compelling narrative that resonates with our own experiences. The performance was a captivating mix of theatrical brilliance and artistic expression, leaving us, the audience, both entertained and enlightened. We extend our gratitude to Kino Igman for hosting such a memorable evening, and actors from the Association of Dramatic Artists Altteatar Sarajevo, for showcasing the power of art.


Sa zadovoljstvom dijelimo vijest da su Američki klub i klub Mladih demokrata nedavno imali privilegiju prisustvovati duboko inspirirajućoj predstavi 'Balkanski Kvadrat Kredom' u Kino Igmanu 8.12.2023. godine. Ova satirična predstava prikazuje izazove s kojima se suočavaju mladi ljudi Bosne i Hercegovine. 'Balkanski Kvadrat Kredom' djeluje kao ogledalo koje odražava borbe i trijumfe mladih pojedinaca, pružajući uvjerljivu priču koja rezonira s našim vlastitim iskustvima. Izvedba je bila zanimljiva kombinacija teatarske genijalnosti i umjetničkog izraza, ostavljajući nas, publiku, zabavljenima i prosvijetljenima. Izražavamo zahvalnost Kino Igmanu na organizaciji ovako nezaboravne večeri, te glumcima iz Udruženja dramskih umjetnika Altteatar Sarajevo na prikazivanju moći umjetnosti. Za Američki klub, Đono Emina III 1