You are currently viewing Dan mentalnog zdravlja

Dan mentalnog zdravlja

Odgoj za mentalno zdravlje naših učenika je jedan od prioriteta rada Vijeća učenika naše škole zajedno sa pedagogom škole a naročito u povodu Svjetskog dana zaštite mentalnog zdravlja – 10.oktobra. U zdravom tijelu jeste zdrav duh, ali kod zdravog duha lakše je i tijelu da bude zdravo. Čuvajmo svoje mentalno zdravlje od svakodnevnih stresora, poteškoća, neprijatnosti, jer sve je prolazno i rješivo i nikada niste sami u svojim poteškoćama.  Učenica Abazović Adna iz Vijeća učenika je na ovaj način podijelila svoje misli o očuvanju mentalnog zdravlja.