You are currently viewing Dan pronalazača

Dan pronalazača

U povodu Dana pronalazača 12.10.2020. godine odajemo priznanje nekome ko je dao izuzetan doprinos štampi koja je mnogo važna u našoj školi. U prilogu je rad učenice Selimović Fatme, predstavnice I 1 odjeljenja u Vijeću učenika naše škole.