You are currently viewing Dan sigurnijeg interneta

Dan sigurnijeg interneta

Vijeće učenika naše škole je u koordinaciji sa pedagogom škole obilježilo 09. februar 2021.godine – Dan sigurnijeg  interneta. 

Ukazujući na značaj zaštite ličnih podataka na internetu, pažljivom odabiru vlastitih objava, naročito ličnih forografija, izbjegavanja bilo koje vrste elektronskog (a i svakog drugog) nasilja i govora mržnje, istu temu su obrađivali svi razrednici sa svojim učenicima, te će se i na prvom roditeljskom sastankom u ovom polugodištu govoriti o ovoj značajnoj temi. 

Kliknuti za prezentaciju: Sigurnost na internetu – Lajla

Kliknuti za prezentaciju: Sigurnost na internetu – Adna