You are currently viewing DIGITALNO (ONLINE) PREDUZETNIČKO UČENJE

DIGITALNO (ONLINE) PREDUZETNIČKO UČENJE

U prostorijama naše škole u četvrtak 30.09.2021. godine održan je sastanak sa predstavnicima Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Cilj sastanka je bio da se u sklopu projekta koji Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu provodi uz saradnju sa Ministarstvom za odgoj i obrazovanje KS potstakne digitalno (on-line) preduzetničko učenje u našoj školi. Jačanjem kompetencija i vještina učenika u kontekstu digitalnog preduzetništva, te inoviranjem sadržaja koji se odnose na predmete ekonomske prirode postižu se brojni benefiti za privredu Bosne i Hercegovine.