You are currently viewing DOBRO DOŠLI!

DOBRO DOŠLI!

Dobro došli dragi učenici, roditelji, saradnici i prijatelji škole na Humanitarni bazar za Fond solidarnosti, u povodu Dana naše škole. Sav prihod je namjenjen našim učenicima u stanju socijalne potrebe!