You are currently viewing EDUKACIJA U OBLASTI PREVENCIJE TRGOVINE LJUDIMA

EDUKACIJA U OBLASTI PREVENCIJE TRGOVINE LJUDIMA

Pedagog škole Sanela Hamidović, prof. i asistentica za podršku djeci sa obrazovnim poteškoćama Azra Sobo, prof. su uspješno završile edukaciju u oblasti Prevencije trgovine ljudima. Stečena saznanja će zajedno sa predstavnicima policije u zajednici prenijeti našim učenicima u interesz njihove sigurnosti i zaštite.