You are currently viewing EDUKACIJA UČENIKA – PREVENCIJA VRŠNJAČKOG NASILJA

EDUKACIJA UČENIKA – PREVENCIJA VRŠNJAČKOG NASILJA

Policijska službenica Uprave policije MUP Kantona Sarajevo iz odjela policije u zajednici, gđa Mira Šljivić 23.11. 2023. godine, održala je učenicima I 2 odjeljenja edukativno predavanje o “Prevenciji vršnjačkog nasilja”. Učenici su upoznati sa vrstama nasilja, informirani su kako prepoznati nasilje i kako reagovati ako se nađu u takvim situacijama. Predavanju su prisustvovli prof. Semir Hadžimulić i socijalna radnica Snježana Alt-Balta.