Počelo je davno, još u januaru 1947. godine, kada je zbog potrebe za grafičkim radnicima počeo sa radom dvogodišnji tečaj za učenike grafičke struke. Tečaj nije bio dovoljan. Bila je potrebna škola.

Počelo je davno, još u januaru 1947. godine, kada je zbog potrebe za grafičkim radnicima počeo sa radom dvogodišnji tečaj za učenike grafičke struke. Tečaj nije bio dovoljan. Bila je potrebna škola.

Prema dopisu Narodnog odbora grada Sarajevo broj XII-5302 od listopada 1949. godine formirana je Škola učenika u privredi Državne štamparije – grafičke struke. 02. siječnja 1950. godine prvih 53 učenika sjedaju u školske klupe i biraju jedno od sedam zanimanja:

  • Slagari
  • Štamparski strojari
  • Knjigovesci
  • Cinkografi
  • Foto-cinkografi
  • Litografi
  • Litografski strojari

Godine prolaze, broj učenika se povećava, škola radi kontinuirano i dobija naziv Srednjoškolski grafički centar. A onda 1992-a i rat. Nastava se prekida u aprilu. Ratna razaranja i smrt svuda oko nas. Ali prkosni duh opkoljenog grada ništa ne može slomiti. Grafička škola je sarajevska škola. Ni nju ništa ne može slomiti. U listopadu iste godine Grafička škola je prva škola u gradu koja počinje sa radom u ratnim uvjetima i radi tijekom cijelog rata. U školskoj 1993./94. godini mijenja planove i programe i dobija status srednje četvorogodišnje škole. Sada se zove Srednja grafička tehnička škola i ponovo je na početku. Rat je prestao, ali je era računara i suvremene tehnologije već davno počela. Grafičke kuće postavljaju nove zahtijeve, a Grafička škola se bori da školuje grafičke tehničare koji će na te izazove uspješno odgovoriti. Koliko je u tome uspjela najbolje govori činjenica da je ova, još uvijek jedina grafička škola u Bosni i Hercegovini, škola za koju i dalje vlada nesmanjen interes učenika. Ni to nije kraj. Novo vrijeme, novi izazovi, novi atraktivni smjerovi. Škola ide dalje. Mijenja naziv u Srednja tehnička škola grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije. Ne mijenja se jedino entuzijazam i želja svih onih koji su na bilo koji način povezani sa školom da učenicima pruže najbolje i najviše što mogu. Je li se u tome uspjelo? Pokazat će budućnost.

15. maj 2010. godine proslavili smo 60-tu godišnjicu postojanja Grafičke škole. Podsjetili smo se dugog puta na koji smo krenuli prije 60 godina sa svega 2 razreda i 53 učenika. Malo tko je tada mogao povjerovati da ćemo postati moderna tehnička škola sa više od 580 učenika. Zastali smo za trenutak i pogledali što je iza nas. Ne možemo planirati što ćemo uraditi sutra ako ne znamo što je urađeno jučer. Ne možemo razmišljati o budućnosti ako zaboravimo prošlost. Pri tome moramo znati da mi nismo ni prošlost ni budućnost. Mi smo sadašnjost. Mi smo spona koja povezuje protekle godine sa godinama koje dolaze. Težak je to i odgovoran zadatak. Kako ćemo ga uraditi ovisi samo o nama.