You are currently viewing Hodogram

Hodogram

Sa ciljem očuvanja zdravlja svih nas i jednostavnijeg tumačenja Uputstva nadležnog Ministarstva  o postupanju u situacijama sumnje na zarazu COVID 19 u školi, Vijeće učenika naše škole je u koordinaciji sa pedagogom škole napravilo hodogram o postupanju u kojem su jasno propisani koraci i načini postupanja.