KO ZAPRAVO POBJEĐUJE ?

U ovoj 2023/2024,školskoj godini natavljena je edukacija učenika u projektu koji se organizuje sa učenicima u Kantonu Sarajevo i u Tuzlanskom kantonu pod nazivom „Ko zapravo pobjeđuje?“

U ovaj pilot projekat na prevenciji ovisnosti o kocki je započet prije dvije godine zahvaljujući inventivnosti nevladine organizacije „NARKO-ne “ bili su uključeni učenici u sedam odjeljanja škola u Kantonu Sarajevo .Ove godine je , u saradnji sa Ministartvom za odgoj i obrazovanje kao i Institutom za preduniverzitetsko obrazovanje , projekat je proširen u deset škola i u sarajevskom i u tuzlanskom kantonu . Organizacija „NARKO-ne“ je ovaj projekat ,koji je naučno verifikovan , otkupila od Zagrebačkog sveučilišta – Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta a koji se pokazao vrlo uspješnim na prevenciji kocke kod srednjoškolaca.

Jedna od škola gdje se proveo ovaj projekat u drugom polugodištu ove školske godine je i naša Srednja tehnička škola , grafičkih tehnologija dizajna i multimedije , u svim prvim odjeljenjima . Prije rada sa učenicima održana je edukacija i profesora i roditelja koji su bili u prilici da tom predavanju prisustvuju.

U svakom odjeljenju je urađeno osam radionica koje su provedene na časovima odjeljenske zajednice kao i na časovima koje su neki od profesora ustupili . Učenici su na radionicama bili aktivni a tokom rada su učili da razlikuju stavarne činjenice od mitova i neistina , da bolje razumjevaju posljedice kockanja i kako funkcionišu igre na sreću, kako pomoći osobi koja ima probleme sa kockanjem , kako donjeti bolje odluke u životu i uspješnije rješavati probleme, da razvijajau kritičko mišljenje, kao i kako reći NE prijateljima koji nagovaraju svoje vršanjake na nešto što ne žele učiniti. Sve radionice su osmišljene tako da su učenici interaktivni tokom rada , a smjenjivao se individualni rad, rad u parovima , u manjim grupama kao i frontalni rad , te igranje uloga . Učenici su rado prisustvovali ovim radionicama i sigurna sam da su promjenili način razmišljanja, posebno kada je uvjerenost u siguran dobitak na kocki.

Za uspješnost realizacije ovog projekta veliku zasluga pripada upravi škole , a prije svega direktorici škole Jasni Čolović Rosić i pedagogu , Saneli Horo Hamidović . Projekat je provela vanredni saradnik Rabija Bosnić, pedagog-psiholog