ŽIVOTINJE I MLADUNČAD

Učenici su učestvovali u aktivnosti Mobilnog stručnog tima "Životinje i mladunčad", koja je realizivana u ZOO centru "Bambi" Hrasnica. Cilj aktivnosti je bio praktična primjena naučenog i ponavljanje gradiva. Učenici su aktivno sudjelovali, pridržavali se pravila ponašanja i izrazili zadovoljstvo učešćem. Učenici su bili u pratnji članica MST-a Dramalija Merima MA edukacije i rehabilitacije i Arnautović Lejla dipl.defektolog-logoped.