You are currently viewing IZLOŽBA FOTOGRAFIJA III-4

IZLOŽBA FOTOGRAFIJA III-4

Dan 18.10.2021. godine je za našu školu bio jedan od ljepših dana. Učenici III4 razreda (Fotograf za medije) zajedno sa profesorom Arminom Rizvićem su u prostorijama škole upriličili svoju prvu izložbu fotografija propraćenu “poetskim” tekstom.

Svaka fotografija je odraz mašte posmatrača. Posmatrači i autori ovih fotgrafija su naši učenici koji su dali svoj doprinos razvoju i značenju zabilježenog trenutka kroz fotografiju.

Značaj njihovog rada svojom podrškom su uveličali I profesori naše škole, pedagog Hamidović Sanela i direktor Huskić Salko.

U narednom periodu se nadamo i očekujemo nove izložbe u još većem opsegu.