You are currently viewing JEDAN SLATKIŠ – JEDNO DIJETE I FOND SOLIDARNOSTI ŠKOLE

JEDAN SLATKIŠ – JEDNO DIJETE I FOND SOLIDARNOSTI ŠKOLE

Tradicionalno, i ove školske godine Vijeće učenika škole u koordinaciji sa pedagogom, te Mrežom Vijeća učenika KS realizuje humanitarnu akciju "Jedan slatkiš-jedno dijete", koja podrazumjeva sakupljanje slatkiša i grickalica koji će biti dio paketića za djecu u ustanovama za socijalno ugrožena lica, djecu bez roditeljskog staranja i djecu sa razvojnim poteškoćama u Kantonu Sarajevo. Također, tu je i Fond solidarnosti naše škole koji služi za pomoć našim učenicima koji su u stanju socijalne potrebe, tako da svi zainteresirani mogu po simboličnim cijenama kupiti predmete na izložbi Fonda u holu naše škole i time dati svoj doprinos našim učenicima. Zahvaljujemo se svim našim učenicima, roditeljima, uposlenicima, prijateljima škole na učešću.