You are currently viewing MATURSKI ISPITI – prijava polaganja

MATURSKI ISPITI – prijava polaganja

Obavještavaju se učenici završnih razreda – maturanti da su u skladu sa članom 7. Pravilnika o sadržaju i načinu polaganja mature obavezni uraditi sljedeće: 

(1) Učenik je dužan polaganje mature/završnog ispita prijaviti najkasnije sedam dana prije roka određenog za početak polaganja mature/završnog ispita. 

(2) Prijavu učenik dostavlja razredniku. 

(3) Uz prijavu, učenik prilaže svjedočanstvo o završnom razredu srednje škole. Učenici trebaju prijaviti maturu prilikom preuzimanja svjedočanstava a koje će se desiti u četvrtak 20.05.2021. godine. 

Maturski ispiti počinju u srijedu 02.06.2021. godine prema rasporedu koji se nalazi na oglasnoj ploči i na web stranici na sljedećem linku RASPORED POLAGANJA MATURSKIH ISPITA U ŠKOLSKOJ 2020./2021. GODINI – JUNSKI ROKOVI.