You are currently viewing Mentalno zdravlje

Mentalno zdravlje

Temelj našeg zdravlja i snage je mentalno zdravlje. Tim povodom se zahvaljujemo psihologinji  iz Multidisciplinarnog centra za psihološko savjetovanje, Ajanović Vedini, koja je u srijedu 02.12.2020.godine  iz ovog puta kišovitog  Mostara realizovala edukaciju naših učenika na temu. „Kako se nositi sa stresnim situacijama tokom pandemije Covid 19?“.  Inicijativa za ovu edukaciju je potekla od Vijeća učenika naše škole, a istoj se odazvao i pedagog škole.

Edukacija je realizovana putem ZOOM aplikacije i usvojili smo brojne vještine kako da oplemenimo naše mentalno zdravlje, da ostanemo socijalno i emocionalno stabilni i sačuvamo sebe i druge.

Ostaje nam da u sebi potražimo odgovore na pitanja: Šta ja mogu uraditi da pomognem sebi i drugima? Šta mogu uraditi za tebe? Kako se mogu zaštiti od infodemije-ogromnog broja informacija i značajnog broja praćenja svih infoportala,  od kojih nam brojne nisu ni potrebne…

Da zaključimo da trebamo razgovarati o svojim emocijama, tražimo pomoć od drugih i  da nečiji pogrešan postupak ne trebamo odmah kategorički  osuditi, nego shvatiti da u doba pandemije svi imamo svoje slabosti koje dolaze do izražaja,  ali se lakše prevazilaze uz podršku i pomoć.