You are currently viewing MINI ŠKOLA

MINI ŠKOLA

Mini školu uspješno završili: Selimović Fatma, Mehović Rania, Bibanović Senad, Smajić Amina, Starhonić Lamija, Džindo Tarik i Tabaković Lajla. Nastavu su pohađali vikendima na što trebamo biti posebno ponosni. Dio atmosfere sa dodjele diploma.