You are currently viewing MINI ŠKOLA NEFORMALNE EDUKACIJE-ZANIMLJIVA NASTAVA VIKENDOM!

MINI ŠKOLA NEFORMALNE EDUKACIJE-ZANIMLJIVA NASTAVA VIKENDOM!

Zadovoljstvom nam je reći da se četvrtu godinu zaredom odazivamo učešću u Mini školi neformalne edukacije u kojoj smo učestvovali čak i u doba Covid 19 pandemije uz sve zaštitne mjere.

Ove godine, učenici naše škole su se prijavili za učešće u Mini školi neformalne edukacije o uspješnoj komunikaciji i unapređenju ličnih vještina koja je realizovana od petka 08.12.2023.g. do nedjelje 10.12.2023.g. u prostorijama Fondacije "Izvor nade"- Studentski dom "Prof.dr. Fikret Hadžić".

Učenicima se pridružio i Tarik Džindo, alumni Vijeća učenika naše škole, koji je sada student. Koordinator ove aktivnosti je bila pedagog škole, Sanela Hamidović, prof.