You are currently viewing Mini škola neformalne edukacije

Mini škola neformalne edukacije

U koordinaciji pedagoga naše škole, sljedeći učenici su učestvovali u “Mini školi neformalne edukacije u oblasti mentalnog zdravlja, sa posebnim osvrtom na emocionalnu inteligenciju”, a u organizaciji Fondacije “Izvor nade”. Bibanović Senad, Haznadar Aida, Zenunović Raisa, Hodžić Hana i Mehović Rania iz odjeljenja I 3, Čubrilo Jasmina iz odjeljenja II 3, Žigo Amela iz odjeljenja II 4, Džindo Tarik III 1 i Tabaković Lajla III 2. Edukacija se realizovala u dane vikenda 19.12., 26. i 27.12. Svi učenici su uspješno završili Mini školu i dodjeljeni su im certifikati.